Madrasah hebat bermartabat- Lebih baik madrasah - Madrasah lebih baik

Breaking News

30 September 2023

Penilaian Harian Bersama di Madrasah

 

Penilaian harian bersama atau disebut PHB di madrasah  adalah penilaian yang dilakukan secara bersamaan oleh semua peserta didik di madrasah pada mata pelajaran yang sama sesuai jadual yang telah dibuat oleh madrasah / kesepakatan tingkat KKMI. Penilaian ini biasanya dilakukan pada pertengahan semester atau akhir semester untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik selama periode tersebut.


Penilaian harian bersama (PHB) di madrasah dapat dilakukan secara daring atau luring. Jika dilakukan secara daring, peserta didik akan mengerjakan soal ulangan melalui aplikasi atau website atau Goggle Form  yang disediakan oleh madrasah. Jika dilakukan secara luring, peserta didik akan mengerjakan soal ujlangan  di kelas atau di laboratorium komputer.

Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan penilaian harian bersama di madrasah :

1. Soal PHB harus disusun oleh guru mata pelajaran yang kompeten dan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
2. Soal PHB harus sesuai dengan kompetensi dasar yang ingin diukur.
3. Soal PHB harus beragam dan menarik untuk dikerjakan oleh peserta didik.
4. Waktu pengerjaan soal PHB harus cukup bagi peserta didik untuk menyelesaikannya dengan baik.
5. Pengawasan selama PHB harus dilakukan dengan ketat untuk mencegah kecurangan.

 

Adapun manfaat dari penilaian harian bersama  (PHB )di madrasah antara lain:

a. Mengetahui capaian kompetensi peserta didik pada setiap mata pelajaran di tengah semester gasal atau akhir semester.
b. Meningkatkan motivasi belajar peserta didik.
c. Memberikan umpan balik kepada peserta didik dan guru untuk memperbaiki proses pembelajaran.

Penilaian harian bersama di madrasahx merupakan salah satu bentuk penilaian yang penting untuk dilakukan. Penilaian ini dapat memberikan informasi yang berharga kepada guru dan peserta didik tentang pencapaian hasil belajar. Selain itu, penilaian ini juga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan transparansi pendidikan.

 

www.kabarmadrasah.com

Terima kasih telah membaca artikel ini, Semoga bermanfaat.
jangan lupa baca artikel :Download RPP Kelas 1 Kurikulum 2013 Revisi 2017
Comments
0 Comments

No comments:

Designed Template By Blogger Templates - Powered by Kabarmadrasah.com