Madrasah hebat bermartabat- Lebih baik madrasah - Madrasah lebih baik

Breaking News

19 May 2022

Struktur Organsasi Madin NU Irsyadfdul AuladSUSUNAN ORGANISASI

MADRASAH DINIYYAH  NU IRSYADUL AULAD ASSALAFIYYAH

UNDAAN LOR KAUMAN UNDAAN KUDUS TAHUN  1443 -  1445 H

 

Kepala Madrasah                  :     K. Ahmad Mahfudhon

Wakil Kepala Madrasah       :     Sutarno, S.Pd     

Tata Usaha Administrasi      :     1. Moh. Khozin

                                                2. Supriyanto

Bendahara                              :     Sri Sukarni, S.Pd.I                             

Wk.Ur. Kurikulum                 :     Ahmad Yunus, S.Pd.I

Wk.Ur. Kesiswaan                 :     Ahmad Sugiyanto

Wk.Ur. Sarana Prasarana     :     Masru’i

Seksi – seksi                           :

1.      Humas                           : Imam Badawi

2.      PPDB                           : Ahmad Sugiyanto

3.      PHBI                            : Warsiti

4.      Inma/Insen                    : Hidayatul Idiyah, S.Pd.I

5.      Sosial                           : Sulastin

6.      Ziarah waliyullah           : K. Izzuddin

7.      Tabungan guru              : Sri Sukarni, S.Pd.I

8.      Ulangan CAWU            : Widayati

9.      Kebersihan                   : Sukadi

10. Konsumsi                      : Sholihatun - Syamsuddin

11. Perlengkapan                 : Masru’i

12. EMIS                             : Kistiaty, S.Pd.I

13. Koreksi                          : M. Rifa’i

 

                                                            Kudus,    16  Syawal  1443 H

                                                Kepala,

Madrasah Diniyyah Awaliyyah NU                          " Irsyadul Aulad Assalafiyyah 

 

                                                                           AHMAD MAHFUDHON

 


Baca selengkapnya ...

18 April 2022

Kuliah Sore Ramadhan Masjid Baitul Muttaqin Sambung

 

Kabarmadrasah.com - Masjid Jami’ Baitul Muttaqin Desa Sambung Undaan Kudus dan NU sebadan Otonomnya dalam kegiatan Ramadhan tahun ini, menyelenggarakan berbagai kegiatan Safari Ramadhan 1443 H / tahun 2022.

 


Diantaranya adalah Kuliah Sore setiap hari Ahad , Tarawih Keliling setiap malam Ahad , Peringatan Nuzulul Qur’an dan Santunan Yatama dan Dhu’afa, Ngaji Alqur’an setiap sore, Pembagian Zakat Fitrah serta Sholat Idul Fitri 1443 H

Salah satu program kegiatan yaitu  Kuliah Sore, pada Ahad ke-3 diasuh oleh K. Ainur Rofiq dengan menjelaskan beberapa hadis. Antara lain isi kajiannya adalah sebagai berikut :

Tentang Majlis Ilmu

Barang siapa yang belajar satu bab  ilmu ( baik agama maupun umum ), dalam mencari ilmu tidak karena apapun kecuali berharap kemanfaatan , maslahat dan kebenaran kehidupan akhiratnya dan dunianya, semisal menghadapi datangnya bulan romadhon , seseorang belajar tentang syarat dan rukun puasa, perkara yang membatalkan puasa dan lain sebagainya

 

Atau jika sekolah umum, semisal ilmu kedokteran atau kebidanan diniati  untuk menyempurnakan ibadah dan memberikan kemanfaatan kepada banyak orang, dan kemaslahatan kehidupan dunia akhiratnya,  maka Allah akan memberi kebaikan yang melebihi amal kebaikan umur 7000 tahun, dimana dalam tahun tersebut siang harinya dibuat puasa dan malam harinya dibuat sholat malam, dan kesemuanya diterima oleh Allah SWT.

 

Begitu mulia kedudukan mencari ilmu, menghadiri majlis ilmu karena niat yang baik untuk menyempurnakan ibadah, kebaikan dunia dan akhiratnya

 


Tentang Amal Kebaikan

Amal yang bisa mendekatkan surga dan menjauhkan neraka ketika kita terlanjur melakukan kejelekan adalah segera menyusuli dengan kebaikan-kebaikan.

 

Sementara kalimat Laa ilaha illallah  adalah sebuh kalimat yang bisa mengimbangi kebaikan-kebaikan. Makanya para orang tua dulu mengajarkan kepada kita dalam setiap tingkah selalu mengucap kalimat thoyyibah, semisal Astaghfirulloh, Subhanallah, Masya Allah, dan Laa ilaha illallah

Tentang Kemuliaan Jum’at

Kemulian hari jumat mampu menghapus dosa-dosa selama hari-hari diantara dua jum’at. Selagi tidak termasuk dosa besar.

 

Diantara perkara yang bisa menghapus dosa adalah amalan mandi hari Jum’at, yang dilakukan sebelum berangkat sholat jum’at. Dengan syarat di dalam menunaikan ibadah jumat dengan benar dan sungguh-sungguh, baik ketika khotib sedang khotbah maupun dalam sholatnya.

 

Beliau juga mengoreksi terkait budaya saat ini, dimana ada kecenderungan enggan masuk masjid sebelum khotbah selesai. Ada yang sambil duduk di atas motor, ada yang berangkatnya saja sambil keliling kampung , sementra waktu sholat Jum’at sudah mepet iqomah

 

Harapan beliau semoga ada perubahan sedikit demi sedikit agar budaya tersebut bisa dieliminir

Demikian sekedar catatan kecil kuliah sore, semoga mejadi imu yang bermanfaat , AAmiin

  

www.kabarmadrasah.com

Terima kasih telah membaca artikel ini, Semoga bermanfaat.
jangan lupa baca artikel :Download RPP Kelas 1 Kurikulum 2013 Revisi 2017
Baca selengkapnya ...

31 March 2022

Naskah MC Bahasa Jawa Kegiatan Ziarah Massal

 

Assalamualaikum warohmatullohi Wabarokatuh

Alhamdulillahi ‘alaa alaa ihi,Wassholatu wassalamu ‘alaa anbiyaa ihi

Wa ‘alaa alihi wa ashabihi wa ahibba ihi, Amma ba’du


 • ·  Wonten ngarsanipun poro alim, poro kiyai, sesepuh pinisepuh soho tokoh masyarakat ingkang tansah kitho hormati
 • ·  Wabilkhusus Panjenenganipun Romo Kyai Ahmad Jazuli soho Romo Kyai Muhammad Islahul Umam ingkang kita dereaken dawuh lan mauidhohipun
 • ·  Ibu Kepala Desa beserta perangkat pemerintahan Desa Sambung, ingkang kito hormati

 • ·  Ketua BPD lan sedoyo anggotanipun ingkang kito hormati
 • ·  Sedoyo jajaran pengurus NU, Muslimat, GP Ansor  , Fatayat, IPNU-IPPNU soho UPZISNU-Lazisnu Care Ranting Desa Sambung, ingkang tansah kito hormati lan tresnani
 • ·  Poro hadirin-hadirot, zaairin-zaairot ingkang sami rawuh wonten maqbaroh muslim Desa Sambung ingkang kito hormati
 • ·  Sedoyo ingkang terkait kaliyan majlis do’a sonten puniko ingkang kitho hormati ugi

Alhamdulillah was syukru lillah ala ni’amillah wonten kesempatan puniko  Allah SWT taksih paring pinten-pinten kenikmatan, pinten-pinten rohmat, hidayah, i’anah soho pinten-pinten fadhol kangge kitho sedoyo, arupi kesarasan, kesehatan, tetep iman islam soho kesempatan sehinggo kitho sonten puniko saged derek-derek ngayu bagyo atas kegiatan Ziarah Massal Desa Sambung Tahunn 1443 H kanthi keadaan selamet, wilujeng mboten wonten alangan setunggal punopo, amin Allohumma amin

Sholawat soho salam mugio tansah katur dumateng junjungan kitho Rasulullah SAW, biqoulina Allahumma Sholli ‘ala sayyidina Muhammad wa ‘ala ali sayyidina Muhammad , kanthi harapan mugi-mugi kitho sami, soho keluargo wonten dalem estu-estu termasuk golonganipun ummat ingkang sak mangke pikantuk syafaat ipun , amin Allahumma Amin

Poro hadirin sedoyo ingkang minulyo

Majlis kirim do’a ingkang dipun kemas mawi Kegiatan Ziarah Massal dalam rangka menyambut bulan suci Romadhon 1443 H, Pemerintah Desa Sambung bersama NU Se-Banom Desa Sambung, Kamis Legi, 31 Maret 2022 dipun milai kanti runtutipun adicoro :    

 • 1.     Pembukaan
 • 2.    Waosan Ayat Suci Alqur’an
 • 3.    Tahlil soho Do’a
 • 4.    Sambutan-sambutan
 • 5.    Mawaidhul Husna

Poro rawuh ingkang kawulo hormati

Sumonggo majlis sonten puniko kitho bikak lan wiwiti sesarengan kanthi waosan surotul fatihah kanthi pengajeng-ajeng, mugio acoro lumampah kanti  lancar, bekto barokah dateng kito sedoyo ingkang rawuh soho keluarga lan masyarakat Desa Sambung, Ala hadhihin niyyah alfatihah

Matursuwun

Wondene acara sak lajengipun inggih puniko waosan ayat suci Alqur’an ingkang bade dipun selirani panjenenganipun Bapak Isyaron, dumateng panjenenganipun wekdal kasumanggaaken

Matur sembah nuwun

Ndongkap acoro candakipun injih Tahlil ma’ad Du’a ingkang bade dipun pimpin panjenenganipun Romo Kyai Ahmad Jazuli

Dumateng panjenenganipun wekdal kawulo sumanggaaken 

Matur sembah nuwun

Acoro ingkang kaping sekawan nuwun injih sambutan-sambutan.

Sambutan ingakang sepindah saking panitia Ziarah Massal , ingkang bade dipun sampeake panjenenganipun Ustadz Ahmad Fadholi, S.Pd,I.

Dumateng panjenenganipun wekdal kawulo sumanggaaken

Sambutan ingkang kaping kaleh nuwun injih saking pemerintahan Desa Sambung, ingkang bade kaaturaken panjenenganipun Ibu Kepala Desa,

Dumateng Ibu Astuti Widyawati, S.Pd wekdal kawulo sumanggaaken

Matur nuwun

Selajeng acoro ingkang pungkasan , injih puniko Mawaidhul Husna, ingkang kito ajeng-ajeng saking panjenenganipun Kyai Muhammad Islahul Umam ( Direktur Aswaja Center Kudus)

Dumateng panjenenganipun , wekdal kawulo sumanggaaken

Mekaten menggah acoro kegiatan Ziarah Massal Pemerintah Desa Sambung beserta NU se-Banom Desa Sambung tahun 1443 H/2022 M.

Kawulo minangkani pranoto acoro, sedoyo khilaf lan kesalahan nyuwun agungipin pengapunten

Ing Wusono, sumonggo kita pungkas kanthi waosan tasbih lan sholawat sesarengan

Bismillahirrohmanirrohim

Subhana robbika robbil izzati amma yashifun, wasalamun alal mursalin, walhamdu lillahi robbil alamin

Allohumma sholli ala sayyidina Muhammad

Wal afwu minkum

Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh

 

Baca selengkapnya ...

30 March 2022

Sholawat Ilmu, keutamaan dan cara mengamalkan

 

Sholawat Ilmu


اَللهم صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَجْعَلُنَا بِهَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَتَحْشُرُنَا بِعِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ فِي دُنْيَانَا وَأُخْرَانَا، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ

Allâhumma shalli ‘ala Sayyidinâ Muhammadin shalâtan taj’alunâ bihâ min ahlil ‘ilmi dhâhiran wa bâthinan wa tahsyurunâ bi’ibâdikas shâlihîna fî dunyânâ wa ukhrânâ wa ‘alâ alihî wa shahbihi wa sallim.

Artinya : “Ya Allah, limpahkanlah rahmat atas tuan kami Nabi Muhammad saw, rahmat yang dengannya Engkau jadikan kami menjadi bagian dari ahli ilmu lahir dan batin, Engkau kumpulkan kami  dengan hamba-hamba-Mu yang saleh di dunia dan akhirat, dan (limpahkanlah juga) untuk keluarga Nabi saw, para sahabat, dan limpahkanlah salam (atas mereka semua).”

Keutamaan Shalawat Ilmu

Dalam kitab Râtib Syaikhona Kholil yang disusun oleh Tim Lajnah Turats ‘Ilmu dijelaskan, Shalawat Ilmu memiliki faedah bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan oleh Allah dimudahkan untuk mendapatkan ilmu. Dalam kitab itu dinyatakan:

وَأَوْصَى بَعْضُ الْمَشَايِخِ قِرَائَتَهَا قَبْلَ الدَّرْسِ مُنْفَرِدًا أَوْ جَمَاعَةً. قَالُوْا: يُرْجَى نَفْعُهَا لِحُصُوْلِ الْعِلْمِ النَّافِعِ وَالْفُتُوْحِ، وَالْحَشْرِ مَعَ عِبَادِ اللهِ الصَّالحِيْنَ فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ

Artinya, “Telah berwasiat sebagian guru untuk membacanya (shalawat ilmu), sebelum pelajaran, baik sendiri maupun secara bersama. Mereka berkata: dengan manfaat (shalawat ilmu), bisa diharapkan mendapat ilmu yang manfaat dan futuh (dibukanya hati), serta akan dikumpulkan bersama dengan hamba-hamba Allah yang saleh, di dunia dan akhirat.”

(Lajnah Turats ‘Ilmu, Râtib Syaikhona Kholil, [Dârul Khalil], halaman 15).

 

Cara Baca Shalawat Ilmu

 Sebagaimana penjelasan di atas, Shalawat Ilmu Syaikhona Kholil dianjurkan untuk dibaca dalam majelis-majelis ilmu, tepatnya sebelum memulai pelajaran. Namun shalawat ini juga boleh dibaca bahkan boleh dijadikan wirid secara istiqamah. Hal itu bisa dibaca dengan tiga cara, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab yang sama, yaitu:

وَلِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَّخِذَهَا وِرْدًا فَلَهُ ثَلَاثُ كَيْفِيَّاتٍ، (1) اِمَّا أَنْ يَقْرَأَهَا بَعْدَ الْمَكْتُوْبَةِ مِنْ غَيْرِ عَدَدٍ مُعَيَّنٍ، (2) وَاِمَّا أَنْ يَقْرَأَهَا سَبْعًا بَعْدَ الْمَكْتُوْبَةِ، (3) وَاِمَّا أَنْ يَقْرَأَهَا سَبْعًا لَيْلًا

Artinya, “Bagi orang yang hendak menjadikan shalawat ilmu sebagai wirid, maka bisa dilakukan dengan tiga cara:

(1) bisa membacanya setelah shalat maktubah tanpa hitungan tertentu;

(2) bisa membacanya tujuh kali setelah shalat maktubah, dan;

(3) bisa membacanya tujuh kali di waktu malam.”

(Lajnah, Ratib Syaikhona Kholil, halaman 15).

Sumber : https://islam.nu.or.id/

Baca selengkapnya ...

08 February 2022

Adakan pembinaan Dinas, KKMI Undaan Undang Guru Sertifikasi

Kabarmadrasah.com- Sebanyak puluhan guru sertifikasi MI dan RA di Undaan,  menghadiri pembinaan dinas oleh Waspenma Undaan, H. Masruchin, S.Ag.,M.Pd, bertempat di MI NU Mawaqiul Ulum Medini Undaan Kudus ( 08/02/2022) 

Dengan tetap mentaati protokol kesehatan ( memakai masker, cuci angan / hand sanitizer dan jaga jarak) , kegiatan ini berlangsung sebagai ikhtiar KKMI dan KKRA kecamatan Undaan untuk meningkatkan mutu  SDM dan pendidikan madrasah di Undaan

Bertindak sebagai pembawa acara, Sutrisno, S.Pd I.,M.Pd.I dari MI NU Miftahul Falah Kutuk menyampaikan rangkaian acata yang akan berlangsung

Dengan memohon ridho dan syafaat pada kekasih-Nya, acara dibuka dengan barokah surat Al-fatihah

Ibu Nur Faidah, S.Pd I dari MI NU Mawaqiul Ulum Medini sebagai dirigent berkesempatan memimpin acara menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Madrasah

Sambutan tunggal dan laporan sebagai KKMI sekaligus mewakili penyelengara disampaikan oleh Supono, S.Pd.I. M.Pd.I

Sementara KH. Fatkur Rohman, S.Pd.I dari MI Miftahul Falah Undaan Tengah didaulat untuk menjadi imam istighosah dan Tahlil

Alasan kegiatan ini tiada lain sebagai jawaban atas adanya kebutuhan akan regulai kependidikan yang ada, mulai dari persiapan- persiapan administrasi maupun pelaksanaan pembelajaran dan laporan kegiatan. Demikian disampaikan oleh Supono, S.Pd.I.,M.Pd.I dalam sambutannya. selaku Ketua KKMI Kecaman Undaan

Pembinaan dinas oleh Waspenma Undaan, H. Masruchin, S.Ag.,M.Pd  mengurai regulasi pendidikan madrasah antara lain Paradigma Baru Pembelajaran Abad 21, Alur Tujuan Pembelajaran, Kebijakan Kurikulum, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah

Beliau juga mengingatkan kembali tugas dan kompetensi sebagai guru dalam mendidik anak

Kompetensi yang pelu dikuasai di era abad  21  sebagai paradigma baru antara lain sebagai berikut :
1. digital skill (Digital marketing, or social marketing, Busines data analitics, coding, cloud, artificial inteligence)
2. digital culture 
3. digital ethics ( Kemampuan menyadari, mempertimbangkan dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan)
4. digital safety ( Kemampuan melindungi diri dan aset digital ketika berada di ruang digital)

Dan di akhir acara, pemaparan dan bedah aplikasi LCKH (Laporan Capaian Kinerja Harian) oleh Istifaizah, S.Pd.I.,M.Pd. dari MI NU Nahdlatus Shibyan Ngemplak. Dengan aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah bapak/ibu guru dalam membuat administrasi pelaporan kegiatan hariannya.

Semoga kegiatan ini mampu meningkatkan kompetensi para guru madrasah sesuai perkembangan zaman Baca selengkapnya ...

10 January 2022

HAB KEMENAG DIGELAR DENGAN LOMBA DAN KHOTMIL QUR'AN DI UNDAAN

 

Kabarmadrasah.com -  (10/01/2022) - Senin pagi bertempat di Aula Kampoeng Sawah, Peringatan HAB Kemenag ke-76 digelar diawali dengan pembacaan hadloroh serta khotmil Qur'an dan tahlil oleh Bapak Ahmad Suhud, S.Pd.I., Bapak Ahmad Haris, S.Th.I, S.Pd., serta doa Bapak H. Ali Murtafiin, S.Pd.I.

 


Sebuah suguhan Mars Madrasah oleh Paduan Suara MI NU Miftahul Falah Kutuk menjadi penyambung rangkaian pra acara menuju sambutan pertama oleh Ketua KKMI Kecamatan Undaan, Bapak Supono, S.Pd.I., M.Pd.I.

 

Dalam sambutan tersebut, beliau menyampaikan bahwa kegiatan sebenarnya tidak berbeda dengan peringatan HAB Kemenag tahun sebelumnya, yang mana diisi kegiatan lomba dan tasyakuran. Namun yang jadi pembeda, untuk tahun ini lomba tidak hanya diikuti siswa saja, akan tetapi seluruh komponen. Yaitu Kepala, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta siswa-siswi RA dan MI. Lebih lanjut beliau juga menuturkan bahwa untuk MI se-Kecamatan Undaan nanti setelah ini akan rutin menyelenggarakan khotmil Qur'an setiap bulan.

 

Kaitannya dengan perlombaan yang telah dilaksanakan, beliau juga menuturkan bahwa para juri yang menilai lomba tersebut sudah kompeten di bidangnya. Dan kepada sejumlah 236 Pendidik dan Tenaga Kependidikan RA MI yang hadir, beliau memohon maaf apabila dalam peringatan HAB Kemenag tersebut masih banyak kekurangan.

 

Usai pra acara, dibuka oleh Ibu Lilik Ernawati, S.Pd.I, Kegiatan tersebut dihadiri oleh Pengawas Madrasah, Bapak H. Masruchin, S.Ag., M.Pd., Kasi Penmad yang baru dilantik yaitu Ibu DR. Hj. Salma Munawaroh, S.Pd.I., M.Pd.I., serta Kepala Kankemenag, Bapak H. Suhadi, S.Ag., M.S.I.

 

Jika Bapak H. Masruchin menekankan tentang informasi yang harus diketahui terkait dinas, yaitu surat edaran nomor 624/2001 tentang Pedoman Supervisi oleh Dirjen Pendis serta surat edaran nomor 633/2001 tentang Supervisi Pendidikan, serta konsep dan evaluasi guru dalam kaitan surat edaran tersebut, maka DR. Hj. Salma Munawaroh, S.Pd.I., M.Pd.I. membukakan pemahaman pentingnya dunia digital untuk dikuasai oleh guru, semisal Sosial Media mencakup YouTube, yang mana jika guru mampu mengisi konten edukatif di dalamnya maka akan menjadi hal baik bagi muridnya jika diakses.

 

Senada dengan hal tersebut, Bapak H. Suhadi, S.Ag., M.S.I. juga menyampaikan tentang transformasi digital dan berbagai aplikasi yang harus dikuasai oleh guru dan tenaga kependidikan. Beliau juga menekankan pentingnya tawasuth atau jalan tengah karena Islam adalah agama yang rahmatan lil 'alamin, madrasah harus bisa menjadi agen perubahan, serta guru harus faham moderasi beragama.

 

Acara dimeriahkan dengan penyerahan trophy kejuaraan dari masing-masing cabang lomba yang telah diselenggarakan sebelumnya. Baik diikuti oleh siswa, guru, tenaga kependidikan, maupun Kepala MI atau RA. 

(Redaksi : Yani)

www.kabarmadrasah.com

Terima kasih telah membaca artikel ini, Semoga bermanfaat.
jangan lupa baca artikel :Download RPP Kelas 1 Kurikulum 2013 Revisi 2017
Baca selengkapnya ...
Designed Template By Blogger Templates - Powered by Kabarmadrasah.com